for onlineligaKAMPOPPSETT:

En kamp består av 18 single-leg og 6 parleg.

3 stk. spiller på hvert sitt lag.

Divisjoner som har høy nok snittklassifisering spiller cricket 400 og 501 dobbel inn / dobbel ut. Evt. åpen inn/dobbel ut.
De resterende spiller cricket 200 på samme stamme, og 501 åpen inn, dobbel ut. Dette er av hensyn til tidsbruk, da det er hele 24 leg som skal spilles.

Alle ligaer spiller med frysregel.

I onlineligaer er "shotclock" aktivert. Dette gir spilleren maks. 30 sekunder på kaste hver pil, før turen går over til neste spiller.
Dette er god tid og er kun implementert for å unngå unødige pauser og tidsbruk.
I tillegg vil neste leg automatisk starte 1 minutt etter at det forrige er ferdig, dersom det ikke startes manuelt.

 

I tabellen gir seier 2 poeng, uavgjort 1 poeng og tap 0 poeng.

Resultatservice foregår som i den tradisjonelle ligaen.

 

KLASSIFISERING OG RESERVEBRUK:

Lagene klassifiseres og deles inn i divisjoner etter de 3 høyeste cricketsnittene på laget ved påmelding.

Kun 3 spillere benyttes i hver kamp.
Om et lag ikke registrerer alle spillere ved oppstart, kan de legge til spillere underveis i ligaspillet.
For at disse spillerne ikke skal rokkere ved den opprinnelige klassifiseringen av laget, vil de ha en begrensning
i henhold til snitt, som er individuell for hvert enkelt lag.
Husk at det er snittet fra den offisielle ligaen som skal legges til grunn ved reservebruk, turneringer, landslagssuttak o. l.
Dersom spilleren som skal benyttes i onlineliga ikke har et snitt fra den offisielle ligaen, legges evt. det siste kjente snittet fra onlineliga til grunn.

I likhet med det offisielle ligaspillet, kan ikke nye spillere uten snitt fra den inneværende sesongen benyttes i ligaens siste runde.


(Tallet er summen de tre høyeste cricketsnittene på laget maksimalt kan utgjøre sammenlagt.
Modellen under er et eksempel og vil endres noe fra sesong til sesong etter de påmeldte lagenes snitt. )

Divisjon A - Fra 8,00 og oppover.
Divisjon B - Fra 6,00 til 7,99
Divisjon C - Opp til 5,99
Osv..

Nye spillere som føyer seg inn blant topp 3 på laget, vil derfor påvirke hvor høyt snitt neste nye spiller/reserve kan ha.
Makssnittet for divisjonen skal ikke overstiges.

Det høyeste snittet en ny spiller/reserve på hvert lag kan ha, vil stå skrevet over terminlisten ved lagets navn, under den enkelte divisjons tabell.

Den individuelle snittgrensen for hvert lag vil bli kontinuerlig oppdatert etterhvert som nye spillere legges til.

Dette er en modell vi har utarbeidet for å prøve å forsikre jevnest mulig kamper og divisjoner.

 

På grunn av denne inndelingsmodellen er det lurt å føre opp spillerne med de høyeste snittene på laget allerede ved påmelding,
slik at ikke spillerne blir utestengt av snittgrensen pga. divisjonsinndelingen.


Som vanlig skal ligaansvarlig sendes beskjed når nye spillere eller reserver blir benyttet, og spillerens fulle navn skal tastes inn på skiva ved kampstart.PRIS:

Ved en 400-kamp bruker laget 300 kroner for en kamp - 100 per pers.

Ved en 200-kamp bruker laget 270 kroner for en kamp - 90 per pers.

Lagavgift per lag er kr 400 per sesong, som skal dekke resultatservice, vedlikehold og administrasjon.

Det er ikke påkrevd å løse Bullshooterlisens dersom man kun deltar i onlineliga gjennom kalenderåret, da onlineligaen er et uoffisielt treningstilbud.

Vær oppmerksom på at det kreves deltakelse (minimum 3 kamper for laget spilleren er registrert på) og Bullshooterlisens fra det offisielle ligaspillet for å kunne delta under NM, EM eller VM.

 

 

 

SPILLETIDSPUNKT OG FLYTTING AV KAMPER:

Kampene spilles på søndager kl 18:00.

Dere skal logge på maskina mellom 17:50 og 17:55, slik at motstanderne ser at dere er tilstede ved tavla.


Det er fullt mulig å starte kampen tidligere på dagen, om begge lagene er enige i dette.
Eventuelle uforutsette forsinkelser skal varsles motstanderne snarest mulig.

Kamper kan ikke utsettes, men derimot fremskyndes så ofte lagene ønsker.
Kan ikke et lag stille på kampdagen, taper de 0 - 24.


Om et lag ikke kan stille til kamp skal de gi beskjed til motstanderlaget og ligaansvarlig snarest mulig,
Dersom motstanderne ikke blir varslet innen kl. 12 på kampdagen, vil laget i tillegg til å tape, ilegges en bot på kr. 250.

Om et lag er skyld i at fler enn 3 av deres kamper ikke blir spilt innen terminfestet dato, diskes laget.
Da blir resten av deres kamper avlyst, og poeng/leg som omhandler det aktuelle laget regnet ut av tabellen.

Eneste grunn til at en kamp kan utsettes er feil på maskinen eller internettforbindelsen til spillestedet.

I så fall skal maskinoperatør varsles om dette så snart dere ankommer lokalet.

Som oftest kan feilen rettes, slik at kampen kan avvikles etter terminlisten allikevel.


- Maskinoperatør Østfold, Oslo og Hedmark: tlf. 928 09 928
- Maskinoperatør Rogaland, Agder, Sørlandet: tlf. 916 20 313
- Maskinoperatør Trøndelag: tlf. 924 42 760

- Ligaansvarlig: tlf. 920 48 167

 

FREMGANGSMÅTE FOR Å SETTE I GANG EN KAMP:

Fra hovedmenyen trykker man ved hjelp av piltastene ned til "league mode", deretter velger man "play remote league".

Derfra velger man hvilken liga man tilhører.

Ved hjelp av terminlista ser man om man er hjemme- eller bortelag.
Velg riktig alternativ, og oppgi for maskina hvilket lag dere skal møte.
(Om begge lag forsøker å logge seg på som hjemmelag vil ikke kampen kunne settes i gang.)

Det anbefales å vente med å legge på penger på maskina til man ser motstanderlaget på bildet på skjermen.
Internettforbindelse er helt nødvendig, dessverre kan det noen ganger oppstå problemer med dette på spillestedene.

Skulle kampen lide et avbrudd underveis, kan den fortsettes fra der forbindelsen ble brutt.
For å finne dette alternativet bruker man piltastene på maskinen og navigerer til helt nederst i menyen som heter "play remote league" nevnt ovenfor.
Derfra vil man kunne velge "continue interrupted match."

Vær også oppmerksom på at kampen må sendes.

Når kampen er ferdig, gå helt ut av ligamenyen og tilbake til hovedmenyen.

Når trippel 20 trykkes inn kjapt og forsiktig minst 8 ganger på rad, vil overføringen starte.

"Update completed successfully" vil stå nederst på skjermen når overføringen er ferdig.

 

KLAGER OG PROTESTER:

Alle kamper blir tatt opp og lagret på serveren. Ved en eventuell klage/protest kan videoen av kampen gjennomgås i ettertid.

En klage/protest skal eventuelt innleveres samme kveld som hendelsen, før resultatene legges ut.

Vær oppmerksom på at dersom det skulle oppstå en uregelmessig tellefeil, er det maskinen som bestemmer.
Selv om dette skulle vise seg å være en avgjørende pil.

Som vanlig oppfordres det til at kapteinene fører god kommunikasjon og forsøker å løse situasjoner seg i mellom.
Telefonnummer til alle kapteinene finnes i kontaktlista for onlineligaen.

Her: https://bullshooter.no/index.php/liga/nasjonal-onlineliga

 

Husk at som i ligaspillet forøvrig skal det ikke "trenes" på tilstøtende skiver under kampen.
Dette skal være likt for alle da mange spillesteder kun har én maskin.

Det skal ikke "varmes opp" på maskina i mellom spillene.

 

Utover dette gjelder vanlige regler for spill og oppførsel og kan ved overtredelser sanksjoneres.

https://bullshooter.no/index.php/liga/regler


 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern