14.02.21 Tabell
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 69,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division B


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 03/03/2021
At Dragen G3 V Dragen Bonnski Ore 2 At Ore Kro G3 6    
At Ore Kro G3 3 Ore 3 Haldens Corona At Absolute Bar G3 1
At Stallen G3H Stallens Ponnier Plankebyen 1 At Dragen G3 H
Nautilus GladeGutter BYE    
   
   
2 03/10/2021
At Stallen G3H Stallens Ponnier Ore 2 At Ore Kro G3 6
At Dragen G3 H Plankebyen 1 Nautilus GladeGutter At Neptune Pub 3
At Absolute Bar G3 1 Haldens Corona Dragen Bonnski At Dragen G3 V
BYE Ore 3    
   
   
3 03/17/2021
At Ore Kro G3 6 Ore 2 Haldens Corona At Absolute Bar G3 1
At Ore Kro G3 3 Ore 3 Plankebyen 1 At Dragen G3 H
At Neptune Pub 3 Nautilus GladeGutter Stallens Ponnier At Stallen G3H
Dragen Bonnski BYE    
   
   
4 03/24/2021
At Neptune Pub 3 Nautilus GladeGutter Ore 2 At Ore Kro G3 6
At Stallen G3H Stallens Ponnier Ore 3 At Ore Kro G3 3
At Dragen G3 H Plankebyen 1 Dragen Bonnski At Dragen G3 V
BYE Haldens Corona    
   
   
   
  03/31/2021
    Spillefri Påske
   
   
   
5 04/07/2021
At Absolute Bar G3 1 Haldens Corona Plankebyen 1 At Dragen G3 H
At Dragen G3 V Dragen Bonnski Stallens Ponnier At Stallen G3H
At Ore Kro G3 3 Ore 3 Nautilus GladeGutter At Neptune Pub 3
Ore 2 BYE    
   
   
6 04/14/2021
At Ore Kro G3 3 Ore 3 Ore 2 At Ore Kro G3 6
At Neptune Pub 3 Nautilus GladeGutter Dragen Bonnski At Dragen G3 V
At Stallen G3H Stallens Ponnier Haldens Corona At Absolute Bar G3 1
Plankebyen 1 BYE    
   
   
7 04/21/2021
At Ore Kro G3 6 Ore 2 Plankebyen 1 At Dragen G3 H
At Absolute Bar G3 1 Haldens Corona Nautilus GladeGutter At Neptune Pub 3
At Dragen G3 V Dragen Bonnski Ore 3 At Ore Kro G3 3
BYE Stallens Ponnier    
   
   
8 04/28/2021
At Ore Kro G3 6 Ore 2 Dragen Bonnski At Dragen G3 V
At Absolute Bar G3 1 Haldens Corona Ore 3 At Ore Kro G3 3
At Dragen G3 H Plankebyen 1 Stallens Ponnier At Stallen G3H
BYE Nautilus GladeGutter    
   
   
9 05/05/2021
At Ore Kro G3 6 Ore 2 Stallens Ponnier At Stallen G3H
At Neptune Pub 3 Nautilus GladeGutter Plankebyen 1 At Dragen G3 H
At Dragen G3 V Dragen Bonnski Haldens Corona At Absolute Bar G3 1
Ore 3 BYE    
   
   
   
  05/12/2021
    Spillefri Utsatte kamper
  05/19/2021
    Spillefri Utsatte kamper
  05/26/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
10 06/02/2021
At Absolute Bar G3 1 Haldens Corona Ore 2 At Ore Kro G3 6
At Dragen G3 H Plankebyen 1 Ore 3 At Ore Kro G3 3
At Stallen G3H Stallens Ponnier Nautilus GladeGutter At Neptune Pub 3
BYE Dragen Bonnski    
   
   
11 06/09/2021
At Ore Kro G3 6 Ore 2 Nautilus GladeGutter At Neptune Pub 3
At Ore Kro G3 3 Ore 3 Stallens Ponnier At Stallen G3H
At Dragen G3 V Dragen Bonnski Plankebyen 1 At Dragen G3 H
Haldens Corona BYE    
   
   
12 06/16/2021
At Dragen G3 H Plankebyen 1 Haldens Corona At Absolute Bar G3 1
At Stallen G3H Stallens Ponnier Dragen Bonnski At Dragen G3 V
At Neptune Pub 3 Nautilus GladeGutter Ore 3 At Ore Kro G3 3
BYE Ore 2    
   
   
13 06/23/2021
At Ore Kro G3 6 Ore 2 Ore 3 At Ore Kro G3 3
At Dragen G3 V Dragen Bonnski Nautilus GladeGutter At Neptune Pub 3
At Absolute Bar G3 1 Haldens Corona Stallens Ponnier At Stallen G3H
BYE Plankebyen 1    
   
   
   
  06/30/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
14 07/07/2021
At Dragen G3 H Plankebyen 1 Ore 2 At Ore Kro G3 6
At Neptune Pub 3 Nautilus GladeGutter Haldens Corona At Absolute Bar G3 1
At Ore Kro G3 3 Ore 3 Dragen Bonnski At Dragen G3 V
Stallens Ponnier BYE    
       
       

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern