19.09.23 Tabell
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 69,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.


Division A


Week Date Home Away At Result Notes
1 8/22/2023
Nederlaget Pen Samling Nellie Pub 3 10 - 03
TiBull DT Polar Bears Docile G3 Gulv 03 - 10
Team Duggfrisk Superloosers DT Nellie Pub 1 01 - 12
Dongeriskjortene Mad Hatters Docile G3 Vegg 13 - 00
2 8/29/2023
Dongeriskjortene Pen Samling Docile G3 Vegg Utsatt Pen Samling
Mad Hatters Team Duggfrisk Nellie Pub 3 05 - 08
Superloosers DT TiBull DT Docile G3 Gulv 07 - 06
Polar Bears Nederlaget Nellie Pub 1 11 - 02
3 9/05/2023
Pen Samling Polar Bears Docile G3 Vegg 02 - 11
Nederlaget Superloosers DT Nellie Pub 3 05 - 08
TiBull DT Mad Hatters Docile G3 Gulv 06 - 07
Team Duggfrisk Dongeriskjortene Nellie Pub 1 Utsatt Dongeriskjortene
4 9/12/2023
Team Duggfrisk Pen Samling Nellie Pub 1 Utsatt Team Duggfrisk
Dongeriskjortene TiBull DT Docile G3 Vegg 11 - 02
Mad Hatters Nederlaget Nellie Pub 3 03 - 10
Superloosers DT Polar Bears Docile G3 Gulv 03 - 10
5 9/19/2023
Pen Samling Superloosers DT Docile G3 Vegg 08 - 05
Polar Bears Mad Hatters Nellie Pub 1 12 - 01
Nederlaget Dongeriskjortene Nellie Pub 3 07 - 06
TiBull DT Team Duggfrisk Docile G3 Gulv 06 - 07
6 9/26/2023
TiBull DT Pen Samling Docile G3 Gulv
Team Duggfrisk Nederlaget Nellie Pub 1
Dongeriskjortene Polar Bears Docile G3 Vegg
Mad Hatters Superloosers DT Nellie Pub 3
7 10/03/2023
Pen Samling Mad Hatters Docile G3 Vegg
Superloosers DT Dongeriskjortene Docile G3 Gulv
Polar Bears Team Duggfrisk Nellie Pub 1
Nederlaget TiBull DT Nellie Pub 3
8 10/10/2023
Pen Samling Nederlaget Docile G3 Vegg
Polar Bears TiBull DT Nellie Pub 1
Superloosers DT Team Duggfrisk Docile G3 Gulv
Mad Hatters Dongeriskjortene Nellie Pub 3
9 10/17/2023
Pen Samling Dongeriskjortene Docile G3 Vegg
Team Duggfrisk Mad Hatters Nellie Pub 1
TiBull DT Superloosers DT Docile G3 Gulv
Nederlaget Polar Bears Nellie Pub 3
10 10/24/2023
Polar Bears Pen Samling Nellie Pub 1
Superloosers DT Nederlaget Docile G3 Gulv
Mad Hatters TiBull DT Nellie Pub 3
Dongeriskjortene Team Duggfrisk Docile G3 Vegg
11 10/31/2023
Pen Samling Team Duggfrisk Docile G3 Vegg
TiBull DT Dongeriskjortene Docile G3 Gulv
Nederlaget Mad Hatters Nellie Pub 3
Polar Bears Superloosers DT Nellie Pub 1
12 11/07/2023
Superloosers DT Pen Samling Docile G3 Gulv
Mad Hatters Polar Bears Nellie Pub 3
Dongeriskjortene Nederlaget Docile G3 Vegg
Team Duggfrisk TiBull DT Nellie Pub 1
13 11/14/2023
Pen Samling TiBull DT Docile G3 Vegg
Nederlaget Team Duggfrisk Nellie Pub 3
Polar Bears Dongeriskjortene Nellie Pub 1
Superloosers DT Mad Hatters Docile G3 Gulv
   
   
    Spillefri Utsatte Kamper
   
14 11/28/2023
Mad Hatters Pen Samling Nellie Pub 3
Dongeriskjortene Superloosers DT Docile G3 Vegg
Team Duggfrisk Polar Bears Nellie Pub 1
TiBull DT Nederlaget Docile G3 Gulv
     

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern